Planteværn online

Planteværn Online > Hovedmenu – Alle afgrøder

Oversigt over beslutnings-værktøjer til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Planteværn Online | Software til landbruget – SEGES Innovation

Med Planteværn Online sparer du penge på bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i dine afgrøder. Ud fra effekt og pris viser programmet dig altid den …

Dansk Planteværn

Forside

Bornholms Landbrug og Fødevarer har sammen med Dansk Planteværn og Syngenta udviklet Biohunt, en online læringsplatform, hvor elever fra 2.

et værktøj til at reducere pesticidforbruget i landbruget – Dyreetik

Planteværn Online – et værktøj til at reducere pesticidforbruget i landbruget – Regler og praksis vedrørende hunde på tværs af lande

N2 – Planteværn Online (PVO) er et hjælpemiddel til at fastlægge bekæmpelsesbehovet for sprøjtning samt til anvisning af specifikke løsninger. PVO’s …

Dette projekt vil kortlægge og sammenligne regler og normer for god praksis i forhold til avl, opdræt, salg og hold af hunde i en række lande.

Planteværn Online dumper hos landmændene

Planteværn Online kan reducere pesticidfor-bruget, men skyder ved siden af målgruppen – landmændene. Færre end 1.000 har abonnement.

Planteværn Online på PlanteInfo – Københavns Biblioteker

Materiale | Planteværn Online på PlanteInfo | Københavns Biblioteker

Emneord Planteinfo.dk Planteværn Online informationssystemer internet landbrug pesticider planteavl plantebeskyttelse plantesygdomme skadedyrsbekæmpelse …

Planteværn Online på PlanteInfo – Bibliotek.dk

Planteværn Online på PlanteInfo | bibliotek.dk

Planteinfo.dk; landbrug; internet; informationssystemer; planteavl; plantebeskyttelse; ukrudtsbekæmpelse; skadedyrsbekæmpelse; plantesygdomme; pesticider; …

Planteværn Online på Pl@nteInfo – Pure – Aarhus Universitet

Planteværn Online på Pl@nteInfo – Forskning – Aarhus Universitet

Planteværn Online på Pl@nteInfo. Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Formidling.

Keywords: planteværn online